Polityka prywatności sklepu domRustykalny.pl

Dane osobowe Kupującego są umieszczenie w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Użytkownika. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 29 października 1997 roku. nr 133 poz. 883).

W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

Klienci Sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową newsletter zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty, nowości w ofercie, informacje o akcjach marketingowych organizowanych przez Sklep i partnerów, nowe funkcje itp.). Zapisanie się na newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w każdym newsletterze.

Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.