Warunki dostaw

1. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

2. W przypadku dostępności części towaru objętego zamówieniem Kupujący podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Środki pieniężne przekazane już przez Kupującego Sprzedawcy w kwocie odpowiadającej wartości niezrealizowanego zamówienia (w tym kosztów transportu) zostają mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili przekazania mu przez Sprzedawcę informacji o niedostępności zamawianego towaru.

3. Sprzedawca akceptuje jako formę dostawy przesyłkę kurierską – bez ograniczeń wartości zamówienia. Przesyłki za pobraniem wysyłane są do kwoty 9999,- PLN brutto.

4. Koszty dostawy kształtują się następująco (w szczególnych przypadkach podstawą wyliczania kosztu dostawy jest tzw. waga gabarytowa, Kupujący jest za każdym razem informowany o całkowitych kosztach przesyłki):

Przesyłki kurierskie do 15 kg

30,- zł
35,- zł (za pobraniem)

Przesyłki paletowe krajowe

do 200 kg - 200,- zł (230,- za pobraniem)
do 1000 kg - 250,- zł (280,- za pobraniem)
do 2000 kg - 500,- zł (530,- za pobraniem)
do 3000 kg - 750,- zł (780,- za pobraniem)
do 4000 kg - 1000,- zł (1030,- za pobraniem)

Przesyłki bezpośrednie z zagranicy ustalane są indywidualnie.

5. Ze względu na swój ciężar Sprzedawca wysyła niektóre towary spedycjąpaletową. Zasady dostaw paletowych są inne niż zasady dotyczące zwykłych przesyłek kurierskich. W dostawie paletowej nie ma możliwości wnoszenia towaru „pod drzwi”. Nie stosuje się też tzw. powtórnej próby doręczenia – każdy nadplanowy przyjazd ciężarówki jest obarczony dodatkową opłatą i wymaga złożenia osobnej dyspozycji. W przypadku innego sposobu składania zamówienia forma, warunki i termin dostawy określane są na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Treść tych ustaleń stanowi element specyfikacji zamówienia.

6. Sprzedawca realizuje sprzedaż produktów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.

7. Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego o czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru kurierowi, przy czym uwzględnieniu podlegają jedynie dni robocze.

8. Przewidywany czas doręczenia przesyłki przez kuriera, deklarowany jest przez firmę kurierską i wynosi do 3 dni robocze dla przesyłek krajowych, a w żadnym razie termin dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

9. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

10. Termin realizacji zamówienia produktów, które nie znajdują się w zapasach magazynowych biegnie od momentu zawarcia umowy określonego w § 3 pkt. 18 regulaminu i każdorazowo ustalany jest indywidualnie z Kupującym z uwzględnieniem możliwości i czasu potrzebnego na ich zamówienie od producenta lub dystrybutora, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 3 pkt. 11 regulaminu, w których termin realizacji zamówienia biegnie od daty i w sposób określony w ofercie.

11. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w terminie wskazanym w specyfikacji zamówienia, o nowym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem.

12. Adres magazynu sklepu (dla dostaw, zwrotów i reklamacji): Rogiński Warsztat Artystyczny Grzegorz Rogiński Tymawa 38A, 83-140 Tymawa.

13. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - fakturę VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki chyba, że odmienna dyspozycja zawarta zostanie w specyfikacji zamówienia. Dane na dokumencie zakupu są zgodne z dosłownym ich brzmieniem podanym przez Kupującego.

14. Kupujący dokonując odbioru zamówienia zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.